Heavy Duty Sandbag/Kraftig sandsekk

 • SALG
 • Regular price 699,00 kr


Innendørs eller utendørs, vår sandsekk er laget for tøffe aktiviteter som løfting, bæring, pressing og loading, og grepet trenes hver gang du gjør. Sandsekken er vanskelig å løfte, og det krever at du jobber hardt for å gjennomføre øvelser, akkurat som i hverdagen når du løfter ting eller mennesker. Et godt valg for alle utøvere, strongmen, MMA-atleter, grapplere, wrrestlere eller andre som ønsker en ny utfordring og et allsidig treningsverktøy. Grovkornet sand fungerer best og vi vil også anbefale en form for liner for sandsekken din som for eksempel vår CERBERUS sandsekk-liner. 1 Liner Kit er inkludert med denne sandsekken men du kan kjøpe ekstra linere for å bruke med andre vekter som gjør dette produktet meget brukervennlig. Våre sandsekker er av topp kvalitet og tåler å bli mistet i bakken, men er ikke designet til å kastet hard.

EGENSKAPER

Robuste mål på sekken, 61cm x 92cm

Maks vektkapasitet 130 kg

Holdbar, tøft utseende, letthåndterlig

Laget av 1000D Military Grade Nylon Cordura

Firedoblet søm med tung tråd for å utelukke lekkasjer

Innebygd høykvalitets liner, klar til å fylles og trenes med

Til innendørs og utendørs bruk

Simulerer steinløfting på en mye billigere og enklere måte

Fantastisk funksjonelt treningsverktøy for styrke, kondisjon og grepstrening


HVORDAN FYLLE SANDSEKKEN

Åpne sandsekken og åpne lineren inni sandsekken.

Fyll lineren/sandsekken med ønsket mengde sand, vi anbefaler grovkornet sand. Merk at anbefalt maksvekt på sekken er 130 kg. 

Ved å bruke kabelbåndene med sekken, lukk lineren i sekken slik at den er stram og kompakt, ikke kutt kabelbåndene, klipp av eventuell ekstra liner.

Stram tråden på den indre kanten og pass på at den blir så stram som mulig.

Samle enden på sandsekken og få den nær lineren. Sekken skal være kompakt. Bruk den utvendige båndreimen og bind den mot klokka rundt det kompakte materialet så det er så stramt som mulig.

Send enden på reima gjennom plastikkfestet og dra reima slik at den strammes og låser reima i festet. 

TRENING MED SANDSEKK

Hvordan få mest ut av din sandsekk!

Bruk den som et kondisjonsverktøy - med en lett til moderat vekt, bruk sandsekk på slutten av din treningsøkt eller som en separat kondisjonsøkt. Hvorfor ikke prøve lange løp eller sprinte mens du bærer sandsekken (økt kjernemuskulatur, grepsstyrke og underarmsstyrke, økt styrke og kondisjon for øvre rygg).
Gjør repetisjoner med løft fra bakken til over hodet, prøv sett på 30-60 sekunder. Eller hvis du trener kondisjon til en øvelse, for eksempel er mange strongmanøvelser 75-90 sekunder, løft den opp og få den over hodet med enten striktpress, jerk eller pushpress. Uansett hvordan du gjør det er det en fantastisk øvelse for økt eksplosivitet og styrke i hele kroppen. Dytt den, dra den, løft den eller bær den. Mulighetene er endeløse!

Bruk den som en erstatning for den "vanlige" vektstanga - bruk en moderat til tung sandsekk som erstatning for vektstanga i øvelser som frontbøy, overhead squat, cleans, overhead press og bicepcurls. Ikke vær redd for å eksperimentere, men bruk en lettere vekt enn du ville brukt på stanga.

Bruk den i strongmantrening - en av de mest vanlige øvelsene i strongman er loading-race eller medley. En av punktene i denne øvelsen er tung sandsekk (mellom 100-120kg). Sekken løftes opp og bæres 10-15 meter og lastes opp på et bord eller lignende. Prøv det samme på trening! Sandsekken er også fin som erstatning til steinløft. Legg sandsekken horisontalt, løft fra gulvet med beina og bruk armene som kroker, ikke til å løfte med. Sett deg så ned og la sekken hvile på knærne og bøy deg over sekken. I én bevegelse løfter du sekken opp og dytter den med hoftene og beina så langt du kan opp på et bord. 

 

THE WORLD'S FAVOURITE SANDBAG SINCE 2012

  Indoors or outdoors, our Cerberus Sandbag is made for tough stuff like lifting, carrying, pressing and loading...AND it trains your grip every time you workout. This durable Sandbag is awkward to lift, requiring that you fight hard to perform exercises with it, just like working with a "real-life" person or object. A great choice for all athletes, strongmen, MMA athletes, grapplers, wrestlers or anyone looking for a new challenge and a versatile training tool.

  To load up this Sandbag coarser grained sand works best and we would also suggest some form of liner for your sand such as our CERBERUS Sandbag Liner. A Liner Kit (liner and heavy duty cable ties) is included with this Sandbag but you can purchase additional liners to use for variable weights making this great product even more versatile. Our sandbags are heavy duty and are able to withstand drops but they are not designed to be slammed. 

  Features

  • 1 Year Warranty
  • Made from 1000D Nylon Cordura
  • Quadrupled stitched with heavy thread eliminating any spillage
  • Has an inner collar, making the sandbag quicker and cleaner to close
  • Simulates stone lifting in a much more cost effective and convenient format
  • Rugged bag measures 24"x36" (61cm x 92cm)

  How to fill your Sandbag

  Open out your Sandbag & open out your liner inside your sandbag.

  Now fill your liner/sandbag with the desired amount of sand, we suggest coarse sand. Please note that the maximum suggested weight is 130kg!

  Using the cable ties provided seal the liner closed inside the bag, so it is tight and compact, do not cut your cable ties, trim off any liner excess.

  Now tighten the draw string on the inner collar make sure that is as tight as you can get it.

  Now gather up the open end of the sandbag and get it as close/tight to the sandbag liner. You want the bag to be compact. Now using the external tie strap wrap it clock wise around the tightly gathered up material so it is as tight as you can make it.

  Feed the end of the strap through the plastic fastener and pull the strap so it tightens and locks the strap securely in the plastic fastener. 

  SANDBAG TRAINING 

  Some suggestions to get the most out of your sandbag:

  Use it as a conditioning tool/sport-specific – with a light to moderate weight bag at the end of your workout or as a separate conditioning session. Do long runs or sprints while doing a front carry with the sandbag (improved core strength, grip strength and forearm development, upper back size and strength and conditioning).

  Ground to overhead reps for time - try sets of 30sec, 60sec or if you are doing conditioning for an event e.g. a lot of strongman events are 75 or 90sec just pick it up and get it over head with either a strict press, jerk or push press - whichever way you do it will be a killer! (Power, core strength, grip strength and forearm development, posterior chain, shoulders, triceps pretty much your whole body).

  Your options are endless here - push it, drag it, throw it, pull it.

  Use it as a replacement for your "normal" barbell – use a moderate to heavy weight sandbag and use instead of the barbell - works great for front squats, overhead squats, cleans, overhead press, push press/jerk, floor press, bicep curls (light to moderate weight bag) the list goes on. Don't be afraid to experiment, just be aware to not try the same weight as you would have on a barbell.

  Use it for Strongman Training – one of the most common events in Strongman is a loading race or medley. One of the staples of this event is a heavy sandbag (usually 100kg or 120kg). Tthe bag is picked up and carried 10/15m and loaded onto a platform of some type. Try the same thing. The Sandbag is also great as an alternative to Atlas Stones. Lie the Sandbag horizontally, lift from the floor using your legs and back using your arms as hooks (not to pull with). Then sit and rest the bag on your knees then come over the top of the bag and in one movement lift the bag up and extending it up using your hip and leg drive. Extend as far as you can and load it onto the platform.