Dual-Ply Sandbag/To-lags sandsekk

 • SALG
 • Regular price 799,00 kr


Vår nye generasjon sandsekker har fått en skikkelig designoverhaling. Hver sandsekk er nå dimensjonert til en individuell lastestørrelse. Alt du trenger å gjøre er å fylle sekken din til makskapasitet og så er det gjort, gitt at tettheten og størrelsen på mediet er riktig, for eksempel grovkornet sand, så vil sekken ha den oppgitte vekten.

Hver sekk har en innebygd liner-sekk for ekstra styrke og funksjonalitet. Et helt nytt dobbelt lukkesystem betyr at det ikke er behov for ekstra liner, tape eller kabellåser. Den doble borrelåsen på den indre liner-sekken gir en sikker, lekkasjefri forsegling og vår unike, sterke glidelås har doble borrelåsstropper for maksimalt hold! Siden hver sekk er individuell for de forskjellige vektene er de pakket godt uten tunge områder eller løse hulrom i sekken.

Innendørs eller utendørs, vår sandsekk er laget for tøffe aktiviteter som løfting, bæring, pressing og loading, og grepet trenes hver gang du gjør. Sandsekken er vanskelig å løfte, og det krever at du jobber hardt for å gjennomføre øvelser, akkurat som i hverdagen når du løfter ting eller mennesker. Et godt valg for alle utøvere, strongmen, MMA-atleter, grapplere, wrrestlere eller andre som ønsker en ny utfordring og et allsidig treningsverktøy. 

Bare fyll den med sand (grovkornet sand fungerer best) og du er klar. Våre sandsekker er av topp kvalitet og tåler å bli mistet i bakken, men er ikke designet til å kastet hardt.

EGENSKAPER

•    Unik forsegling, høykvalitets glidelås med doble borrelåsstropper for maksimalt grep
•    Holdbar, tøft utseende, lett å bruke
•    Laget av 1000D Military Grade Nylon Cordura
•    Firedoblet søm med tung tråd for å utelukke lekkasjer
•    Innebygd høykvalitets liner, klar til å fylles og trenes med
•    Dobbel borrelåsforsegling gjør sandsekken lekkasjefri og raskere og lettere å lukke
•    Til innendørs og utendørs bruk
•    Simulerer steinløfting på en mye billigere og enklere måte
•    Fantastisk funksjonelt treningsverktøy for styrke, kondisjon og grepstrening

HVORDAN FYLLE SANDSEKKEN

 1. Åpne sandsekken og åpne sekken på innsiden.
 2. Fyll sandsekken til den er tettpakket, vi anbefaler grovkornet sand. Merk deg at vekten på sekken avhenger av tettheten og størrelsen på fyllingsmaterialet som brukes. Dette kan gjøre at sekken blir tyngre eller lettere enn anslått vektkapasitet.
 3. Lukk borrelåsen på den indre sekken, rull og press ned, og lukk mot den indre borrelåsen.
 4. Dytt den indre forseglingen inn, lukk glidelåsen og lukk over de ytre doble borrelåsstroppene.

Treningstips med sandsekk

Få det meste ut av din sandsekk!

Bruk den som et kondisjonsverktøy - med en lett til moderat vekt, bruk sandsekk på slutten av din treningsøkt eller som en separat kondisjonsøkt. Hvorfor ikke prøve lange løp eller sprinte mens du bærer sandsekken (økt kjernemuskulatur, grepsstyrke og underarmsstyrke, økt styrke og kondisjon for øvre rygg).
Gjør repetisjoner med løft fra bakken til over hodet, prøv sett på 30-60 sekunder. Eller hvis du trener kondisjon til en øvelse, for eksempel er mange strongmanøvelser 75-90 sekunder, løft den opp og få den over hodet med enten striktpress, jerk eller pushpress. Uansett hvordan du gjør det er det en fantastisk øvelse for økt eksplosivitet og styrke i hele kroppen. Dytt den, dra den, løft den eller bær den. Mulighetene er endeløse!

Bruk den som en erstatning for den "vanlige" vektstanga - bruk en moderat til tung sandsekk som erstatning for vektstanga i øvelser som frontbøy, overhead squat, cleans, overhead press og bicepcurls. Ikke vær redd for å eksperimentere, men bruk en lettere vekt enn du ville brukt på stanga.

Bruk den i strongmantrening - en av de mest vanlige øvelsene i strongman er loading-race eller medley. En av punktene i denne øvelsen er tung sandsekk (mellom 100-120kg). Sekken løftes opp og bæres 10-15 meter og lastes opp på et bord eller lignende. Prøv det samme på trening! Sandsekken er også fin som erstatning til steinløft. Legg sandsekken horisontalt, løft fra gulvet med beina og bruk armene som kroker, ikke til å løfte med. Sett deg så ned og la sekken hvile på knærne og bøy deg over sekken. I én bevegelse løfter du sekken opp og dytter den med hoftene og beina så langt du kan opp på et bord. THE NEXT GENERATION SANDBAG

  Our NEW generation of Sandbag has had a major design overhaul. Each Sandbag is now sized to an individual loading size. All you need to do is fill your bag to the max capacity and that’s it, providing the density and size of the media is correct (coarser-grained sand) then your bag will weigh the prescribed weight.

  Each bag has a built in liner bag for added strength and convenience. A brand new double sealing system means no need for any extra liners, tape or cable ties. The double velcro roll down seal on the inner liner bag means a secure, leak-free seal. Closed with a quality YKK zip and sealed with double overlapping Velcro straps for maximum hold! Due to each bag being specifically sized for each weight they are packed tight with no heavy spots or loose empty spots in the bag.

  Indoors or outdoors, our Cerberus Dual-Ply Sandbag is made for tough stuff like lifting, carrying, pressing and loading...AND it trains your grip every time you workout. This durable Sandbag is awkward to lift, requiring that you fight hard to perform exercises with it, just like working with a "real-life" person or object. A great choice for all athletes, strongmen, MMA athletes, grapplers, wrestlers or anyone looking for a new challenge and a versatile training tool.

  Simply fill with sand (coarser grained sand works best) and you are good to go. Our sandbags are heavy duty and able to withstand drops, but they are not designed to be slammed.

  Features

  • Unique outer seal, heavy duty YKK zip with double overlocking Velcro straps for maximum hold
  • Durable, good-looking, and easy to use
  • Made from 1000D Military Grade Nylon Cordura
  • Quadrupled stitched with heavy thread eliminating any spillage
  • Built in heavy duty liner  - ready to fill and train
  • Double Velcro roll down seal, making the sandbag leak free, quicker and cleaner to close
  • Simulates stone lifting in a much more cost effective and convenient format
  • Superb functional training tool for strength, conditioning, and grip work

  How to fill your Sandbag

  1. Open out your Sandbag & open the inner bag.
  2. Now fill your Sandbag until your bag is full and packed tight, we suggest coarse sand. Please note that the loadable weight of the bag depends on the density and size of the media being used. Certain media may cause the overall weight of the bag to be greater than or less than the projected weight capacity.
  3. Seal the inner bag Velcro, roll down and press down and seal again against the inner Velcro.
  4. Push the inner seal inside, shut the zip and close over the external double Velcro straps.

  Sandbag Training Tips

  Some suggestions to get the most out of your sandbag:

  Use it as a conditioning tool/sport-specific – with a light to moderate weight bag at the end of your workout or as a separate conditioning session. Why not do long runs or sprints while doing a front carry with the sandbag (improved Core strength, Grip strength and forearm development, Upper back size and strength and conditioning) .
  Ground to overhead reps for time try sets of 30sec 60sec or if you are doing conditioning for an event e.g. a lot of strongman events are 75 or 90sec just pick it up and get it over head with either a strict press or jerk or push press whichever way you do it will be a killer (Power, Core strength, Grip strength and forearm development, Posterior chain, shoulders, triceps pretty much your whole body). 
  Push it, drag it, press it, load it or carry it. Your options are endless here.

  Use it as a replacement for your “normal “barbell – use a moderate to heavy weight sand bag and use instead of the barbell works great for front squats, overhead squats, cleans, overhead press/push press/jerk, floor press, bicep curls (light to moderate weight bag) the list goes on don’t be afraid to experiment just be aware not to try the same weight as you would have on a barbell.

  Use it for Strongman Training – one of the most common events in Strongman is a loading race or medley. One of the staples of this event is a heavy sandbag (usually 100kg or 120kg). Tthe bag is picked up and carried 10/15m and loaded onto a platform of some type. Try the same thing. The Sandbag is also great as an alternative to Atlas Stones. Lie the Sandbag horizontally, lift from the floor using your legs and back using your arms as hooks (not to pull with). Then sit and rest the bag on your knees then come over the top of the bag and in one movement lift the bag up and extending it up using your hip and leg drive. Extend as far as you can and load it onto the platform.